Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.950.292

Khách Online : 71

Đường lối, chủ trương của Đảng

Lắng nghe ý kiến của trí thức để đổi mới phương thúc lãnh đạo

16:00 20/05/2019 | Lượt xem : 548

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 548
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh như vậy tại cuộc "Gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu 2019" sáng  ngày 14/5.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định đây là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao đổi với các trí thức, nhà khoa học tiêu biểu về nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong thời gian tới.
Và không chỉ thể hiện sự quan tâm, tôn vinh sự đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam, đây còn là cơ hội để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tiếp thu các ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học.
"Đội ngũ trí thức Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng vai trò động lực trong nghiên cứu, tăng năng suất lao động… Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Đảng và Nhà nước mong muốn các nhà trí thức, nhà khoa học tiên phong trong xây dựng phát triển đất nước.
Đảng và Nhà nước luôn coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, luôn quan tâm đầu tư và đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ.
Nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ khoa học, công nghệ được nhà nước ban hành, thực thi mang lại hiệu quả tốt, góp phần thu hút, bố trí sử dụng trí thức, trong đó có các trí thức người Việt ở nước ngoài" - ông Võ Văn Thưởng nói.
Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: "Toàn Đảng, toàn dân luôn trân trọng và kỳ vọng vào đội ngũ trí thức, rất mong muốn đội ngũ trí thức và các nhà khoa học tiếp tục không ngừng phấn đấu, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, phát huy vai trò năng động, sáng tạo vươn lên trở thành nhân tố nòng cốt, tiên phong trong xây dựng và phát triển đất nước"…

Nguồn: tuoitre.vn