Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.532.831

Khách Online : 33

CCHC Bộ, ngành

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MỚI:

12:08 26/07/2021 | Lượt xem : 2764

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2764
* Bộ Tài chính: Sửa đổi mức thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp...
Dự thảo Nghị định được Bộ Tài chính xây dựng gồm có 2 Điều với 4 nhóm nội dung chính. Theo đó, sẽ sửa đổi mức thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tăng giá mạnh thời gian qua để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.
Dự thảo cũng sửa đổi mức thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu MFN (hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện quy chế tối huệ quốc) đối với một số mặt hàng để bảo vệ, thúc đẩy khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo trong nước; hạn chế việc xuất khẩu tài nguyên thô, chưa qua chế biến và góp phần đơn giản biểu thuế.
Đáng chú ý, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung của Chương trình ưu đãi thuế đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện chương trình ưu đãi thuế theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP cho giai đoạn sau năm 2022 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp.
Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý, khắc phục các bất cập phát sinh trên thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển như: vàng, bột thạch anh mịn, hạt giống trồng cây...
Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định sẽ không phát sinh thủ tục hành chính mới hay thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ. Đồng thời, các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung là những vấn đề đã được cơ quan thuế, cơ quan hải quan thực hiện trong giai đoạn vừa qua. Khi thực hiện dự thảo Nghị định theo phương án sửa đổi bổ sung, đề xuất sẽ không làm phát sinh chi phí tuân thủ cũng như nguồn lực cho tổ chức thực hiện.
* Bộ Thông tin và Truyền thông: Khuyến khích phát triển kinh tế số với ưu đãi về phí đăng ký sử dụng tên miền
Đây là đề xuất mới của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.
Theo đó, dự thảo bổ sung quy định: “Khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế số thông qua ưu đãi về phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền dưới ".id.vn" đối với chủ thể cá nhân là công dân Việt Nam có tuổi đời trong phạm vi từ 18 đến 23 tuổi, thời gian ưu đãi tối đa 02 năm. Ưu đãi về phí, lệ phí trong đăng ký sử dụng tên miền dưới “.biz.vn” đối với doanh nghiệp có thời gian thành lập trong vòng 01 năm tính đến thời điểm đăng ký tên miền, thời hạn ưu đãi tối đa 02 năm”.
Dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế. Cụ thể, tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau: Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam...).
Cơ quan, tổ chức chỉ được cấp tên miền dưới tên miền đăng ký cho các đơn vị thành viên, các cá nhân đang làm việc trong cơ quan, tổ chức của mình và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp. Không được cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
Các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam có trách nhiệm thẩm định, không cấp quyền sử dụng các tên miền thuộc phạm vi bảo vệ theo nguyên tắc giữ chỗ.
Tạm ngừng, thu hồi tên miền quốc tế khi có vi phạm
Theo dự thảo, các căn cứ tạm ngừng hoạt động tên miền quốc tế khi có vi phạm là: Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an ninh thông tin trong hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật; theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông
Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam thực hiện việc tạm ngừng hoạt động tên miền được yêu cầu, đồng thời gửi văn bản thông báo về việc tạm ngừng tên miền đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Các căn cứ thu hồi tên miền quốc tế có vi phạm là: Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông; theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phối hợp với tổ chức quản lý đuôi tên miền cấp cao quốc tế thực hiện việc thu hồi tên miền trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, văn bản yêu cầu thu hồi tên miền và thông báo về việc thu hồi tên miền đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
* Thanh tra Chính phủ: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra 3 - 5 năm/lần
Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và đối với người làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
Theo dự thảo, danh mục chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm: 1. Vị trí làm công tác thanh tra; 2. Vị trí làm công tác tiếp công dân; 3. Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 4. Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; 5. Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; 6. Vị trí làm công tác khác được quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ danh mục chuyển đổi vị trí làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương gồm: 1. Vị trí làm công tác thanh tra; 2. Vị trí làm công tác tiếp công dân; 3. Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 4. Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; 5. Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; 6. Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm.
* Thanh tra Chính phủ: Quy định về quy trình tiếp công dân
Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định quy trình tiếp công dân.
Theo dự thảo, mục đích của việc tiếp công dân nhằm hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Đồng thời, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân và phải giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp.
Trường hợp từ chối tiếp công dân theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân thì người tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ khi tiếp người khiếu nại, người tiếp công dân yêu cầu người khiếu nại nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền.
Khi tiếp người tố cáo, người tiếp công dân yêu cầu người tố cáo nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân. Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo. Trường hợp người tố cáo có yêu cầu được bảo vệ thì hướng dẫn người tố cáo thực hiện theo quy định.
Khi tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền.
Ngoài ra, dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong việc trực tiếp tiếp công dân. Cụ thể, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước phải trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Việc tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước phải được cán bộ, công chức giúp việc ghi chép đầy đủ vào Sổ tiếp công dân và được lưu giữ tại nơi tiếp công dân.

Nguồn: doanhnghiep.vn/baochinhphu.vn