Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.166.366

Khách Online : 63

Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010

NĂM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

18:05 13/10/2004 | Lượt xem : 37087

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 37087
    - Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành.

    - Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị.

    - Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ từ Trung ương tới địa phương.

    - Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực.

    - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.