Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.125.029

Khách Online : 160

Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010

NĂM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

18:05 13/10/2004 | Lượt xem : 36730

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 36730
    - Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành.

    - Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị.

    - Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ từ Trung ương tới địa phương.

    - Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực.

    - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.