Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.735

Khách Online : 54

CCHC Bộ, ngành

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

15:48 29/09/2020 | Lượt xem : 1328

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1328
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước năm 2019. Theo bảng xếp hạng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam lần thứ ba liên tiếp đứng đầu trong nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ.
Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo 3 khối cơ quan, đơn vị (các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), với 6 hạng mục gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang/cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm và tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan...
Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt và đồng bộ, nên đã giảm 90% số lượng thủ tục hành chính (từ 33 thủ tục năm 2015 xuống còn 27 thủ tục năm 2019). Đặc biệt, trong năm 2019, ngành Bảo hiểm xã hội đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”.
Với các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng giao dịch điện tử của ngành, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mong muốn mang lại tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, góp phần hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân.

Nguồn: laodongthudo.vn