Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.089.628

Khách Online : 226

Tình hình triển khai tại các địa phương

Ngành Hải quan: đổi mới công tác đào tạo theo mô tả vị trí việc

14:49 26/11/2018 | Lượt xem : 492

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 492

Lấy mô tả vị trí việc làm là cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức (CBCC), trên cơ sở khung năng lực của từng vị trí việc làm do quá trình xác định vị trí việc làm đặt ra, ngành Hải quan đã và đang xây dựng kế hoạch đổi mới công tác đào tạo theo mô tả vị trí việc làm giai đoạn 2019 - 2021.

 

Đào tạo theo vị trí việc làm sẽ gắn chặt với hoạt động tổ chức cán bộ khác như bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm

Để tiến hành đào tạo theo vị trí việc làm, việc xây dựng khung năng lực chuyên môn trên các lĩnh vực nghiệp vụ là vô cùng cần thiết. Do đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và ban hành đầy đủ khung năng lực của vị trí việc làm, từ đó thực hiện rà soát, đối chiếu, đánh giá (bằng hệ thống đánh giá năng lực) với thực trạng năng lực của công chức, bản thân công chức và đơn vị quản lý sẽ xác định được yêu cầu từng loại kiến thức và kỹ năng cần bổ sung. Dựa vào các thông tin này, đơn vị quản lý và cá nhân công chức sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với những hình thức đào tạo phù hợp để bổ sung, hoàn thiện những năng lực theo yêu cầu khung năng lực của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Không chỉ có thế, trong quá trình đào tạo theo vị trí việc làm, việc “học” sẽ được kết hợp với “hành”, những nội dung đào tạo gắn chặt với công việc CBCC được giao đảm nhận. Đào tạo với mục tiêu hỗ trợ học viên biết cách xử lý công việc chính xác, nhanh hơn, học viên thường xuyên có cơ hội áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn công việc đang đảm nhận.

Để triển khai kế hoạch đào tạo trên, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng cụ thể định hướng đối tượng đào tạo, nội dung đào tạo, khung chương trình đào tạo, trong đó xác định rõ nhu cầu đào tạo của ngành Hải quan trong giai đoạn 2019 - 2021… Những nội dung này được xác định dựa trên khung năng lực của các vị trí việc làm.

Đặc biệt, coi trọng đổi mới về hình thức đào tạo. Thay vì đào tạo tập trung và đào tạo tại chỗ như hiện nay, trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu đào tạo ngày càng nhiều, tập trung chủ yếu vào việc đào tạo kỹ năng, Tổng cục Hải quan sẽ bổ sung thêm hai hình thức đào tạo là đào tạo trực tuyến và đào tạo trên các mô hình giả lập. Và để phát huy hết ưu thế của từng loại hình, tùy theo nhu cầu đào tạo của các đối tượng khác nhau, 4 hình thức đào tạo trên có thể được sử dụng kết hợp với nhau...

 

Nguồn: baohaiquan.vn