Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.166.332

Khách Online : 50

CCHC Bộ, ngành

Ngành Hải quan: Tăng cường kết nối cổng dịch vụ công quốc gia

11:07 17/08/2020 | Lượt xem : 225

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 225
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tích cực, chủ động, khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan để sớm hoàn thành mục tiêu kết nối được 70 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) Lê Đức Thành cho biết, theo kế hoạch đặt ra năm 2020, ngành Hải quan phải kết nối 60 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo lộ trình này, hết Quý II, ngành Hải quan hoàn thành kết nối 6 dịch vụ công trực tuyến, Quý III kết nối 18 dịch vụ công trực tuyến và Quý IV sẽ kết nối 36 dịch vụ công trực tuyến.
Tuy nhiên, ngày 21/7/2020, Bộ Tài chính có thông báo số 482/TB-BTC yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực hoàn thành kết nối dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trước 15/8/2020. Trong đó, Tổng cục Hải quan phải kết nối thêm 10 thủ tục, như vậy số lượng dịch vụ công trực tuyến kết nối của toàn Ngành hết năm 2020 là 70.
Để triển khai dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia cần 4 bước chính.
Triển khai các nhiệm vụ trên, ngày 31/7/2020, Tổng cục Hải quan đã thực hiện kết nối, chia sẻ lên Cổng dịch vụ công quốc gia 60 dịch vụ công trực tuyến.
Theo Tổng cục Hải quan, ngoài sự chủ động của cơ quan Hải quan ở bước 1, để đảm bảo hoàn thành kết nối dịch vụ công trực tuyến theo đúng kế hoạch, Tổng cục Hải quan rất cần sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả (ở các bước: 2, 3, 4) của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) và doanh nghiệp viễn thông.
Liên quan đến lợi ích khi kết nối dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan Lê Đức Thành chia sẻ, về mặt bản chất, dịch vụ công trực tuyến luôn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đó là, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện; giảm chi phí cho doanh nghiệp do không phải sử dụng hồ sơ giấy, giảm thời gian đi lại do không phải đến thực hiện trực tiếp tại cơ quan Hải quan; nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính.
Ngoài ra, kết nối dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp có thêm phương án thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, ngoài việc thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến công trực tuyến của ngành Hải quan như hiện nay.
Đặc biệt, việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người dân thực hiện được đồng thời nhiều thủ tục chỉ thông qua một đấu mối. Bởi, trước đây, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan sẽ vào hệ thống của cơ quan Hải quan, sau đó muốn thực hiện tiếp dịch vụ công trực tuyến ở lĩnh vực khác lại phải đăng nhập vào từng hệ thống của cơ quan quản lý đó…
Ngoài thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thời gian gần đây Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp như: tiếp tục triển khai phiên bản mới của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ tongcuc.customs.gov.vn). Công tác quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu…

Nguồn: haiquanonline.com.vn