Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.515

Khách Online : 104

CCHC Bộ, ngành

Ngành Hải quan: Triển khai Chỉ số cải cách hành chính

16:00 03/06/2019 | Lượt xem : 57

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 57
Tổng cục Hải quan vừa có quyết định về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính.
Theo đó, Tổng cục Hải quan áp dụng tại 35 cục hải quan tỉnh, thành phố; 8 đơn vị cấp cục trực thuộc Tổng cục Hải quan gồm: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Giám sát quản lý về hải quan; Cục Kiểm định hải quan; Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Quản lý rủi ro; Cục Tài vụ quản trị; Cục Thuế xuất nhập khẩu và 5 đơn vị cấp vụ gồm: Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thanh tra kiểm tra; Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan.
Kết cấu của Chỉ số cải cách hành chính và thang điểm đánh giá của Tổng cục Hải quan được xác định trên 7 lĩnh vực, đánh giá với từng khối như sau: Khối cục hải quan tỉnh, thành phố được đánh giá trên 7 lĩnh vực, 36 tiêu chí, 71 tiêu chí thành phần, thang điểm 90 điểm; Khối cục trực thuộc Tổng cục Hải quan được đánh giá trên 7 lĩnh vực, 32 tiêu chí, 62 tiêu chí thành phần, thang điểm 70 điểm và khối vụ được đánh giá trên 7 lĩnh vực, 22 tiêu chí, 38 tiêu chí thành phần, thang điểm 50 điểm.
Các lĩnh vực, tiêu chí, thành phần của Chỉ số cải cách hành chính theo các nhóm cũng như từng tiêu chí thành phần được hướng dẫn cách chấm được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Trong đó, hệ số quy đổi giữa các khối về thang điểm 100 như sau: Đối với cục hải quan tỉnh, thành phố là K1 = 10/9, đối với cục trực thuộc Tổng cục Hải quan là K2 = 10/7, đối với vụ thuộc Tổng cục Hải quan là K3 = 10/5. Trên cơ sở hệ số quy đổi sẽ tính điểm của từng đơn vị trong các khối về thang điểm 100.
Căn cứ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của năm đánh giá chấm điểm, các đơn vị tự đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính, kèm theo tài liệu kiểm chứng và gửi kết quả tự chấm điểm, tài liệu kiểm chứng về Văn phòng Tổng cục để gửi các đơn vị thẩm định chuyên môn trước khi tổng hợp báo cáo Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan.
Kể từ năm 2019 trở đi, Tổng cục Hải quan triển khai áp dụng Chỉ số cải cách hành chính hàng năm trong ngành Hải quan. Trong đó, Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính hoàn thành xác định điểm, kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị trình Tổng cục Hải quan phê duyệt trước ngày 30/6 hàng năm…

Nguồn: baohaiquan.vn