Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.539.628

Khách Online : 10

CCHC Bộ, ngành

Ngành Tài chính: Tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính

09:54 24/08/2020 | Lượt xem : 1868

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1868
Ngày 07/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC về kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật ngành Tài chính. Đây là bước tiếp theo được triển khai quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.
Tính đến ngày 25/6/2020, tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 951 thủ tục hành chính, trong đó thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là 98 thủ tục, mức độ 2 là 293 thủ tục, mức độ 3 là 209 thủ tục, mức độ 4 là 351 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành Tài chính là 560 dịch vụ (đạt tỷ lệ 58,9%).
Để tiếp tục công tác cải cách hành chính, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành, tiếp tục đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. Trong đó, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, đảm bảo không quy định thủ tục hành chính tại các thông tư của Bộ Tài chính (trừ trường hợp được giao trong Luật), không ban hành các thủ tục hành chính mới khi không cần thiết. 
Bộ Tài chính tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; Thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thống kê, công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. 
Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện các chỉ số thuộc lĩnh vực tài chính trong đánh giá xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam (nâng bậc xếp hạng của Việt Nam về chỉ số nộp thuế và chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới). 
Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc quy định về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

Nguồn: tapchitaichinh.vn