Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.985.433

Khách Online : 22

Văn bản của Nhà nước

Nghị định 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủTải file đính kèm

08:33 02/12/2008 | Lượt xem : 14519

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 14519
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Toàn văn Quy định