Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.696.302

Khách Online : 159

Văn bản của Nhà nước

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ

09:57 12/11/2008 | Lượt xem : 9768

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9768
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Toàn văn Nghị quyết