Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.337

Khách Online : 211

Văn bản của Nhà nước

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ

09:57 12/11/2008 | Lượt xem : 9815

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9815
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Toàn văn Nghị quyết