Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.241.439

Khách Online : 23

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

PAR INDEX 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

21:37 06/06/2017 | Lượt xem : 1832

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1832

Xem toàn văn Báo Cáo Chỉ số CCHC: Phần 1Phần 2.IPhần 2.IIPhần 3Phụ lục 1-5Phụ lục 6-8

Xem toàn văn Báo Cáo Chỉ số CCHC: Phần 1Phần 2.IPhần 2.IIPhần 3Phụ lục 1-5Phụ lục 6-8