Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.977.826

Khách Online : 58

Điểm tin địa phương - ngành nội vụ

Quảng Bình: công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

15:49 11/03/2019 | Lượt xem : 904

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 904

Ngày 22/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 677/QĐ-UBND công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, có 15/21 đơn vị xếp hạng Tốt với vị trí dẫn đầu là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, với chỉ số 93,20; 6/21 đơn vị còn lại xếp hạng Khá.
Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xếp hạng Tốt có 4/8 đơn vị, dẫn đầu là Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới với chỉ số đạt được là 83,80; 4/8 đơn vị còn lại xếp hạng Khá.
Trên cơ sở kết quả phân loại, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định lấy Chỉ số cải cách hành chính làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp; là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân theo Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh…

Minh Nguyên, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ