Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.388

Khách Online : 154

Chính phủ điện tử

Quảng Nam: Thống nhất chủ trương xây dựng phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính

15:00 21/05/2019 | Lượt xem : 70

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 70
Sau khi nghe báo cáo đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 của tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho rằng công tác cải cách hành chính luôn được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các cấp, các ngành đã có chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, qua các năm, kết quả đánh giá Chỉ số PAPI của tỉnh đều ở mức trung bình so với cả nước và thể hiện tính không ổn định. Công tác cải cách hành chính ở các ngành, địa phương chưa đồng bộ.
Vì vậy, ông Tân yêu cầu phải tổ chức quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính. Giao Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2019. Ngoài ra, thống nhất chủ trương xây dựng phần mềm đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh…

Nguồn: baodautu.vn