Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.206

Khách Online : 61

Tình hình triển khai tại các địa phương

Quảng Ngãi: Huyện Tư Nghĩa phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính

14:14 21/03/2022 | Lượt xem : 6719

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6719
Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi luôn xác định mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo trong phương thức phục vụ của chính quyền. Những nỗ lực đó đã giúp huyện vươn lên vị trí thứ 2 so với các huyện, thị xã, thành phố trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh

Năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính cấp xã của huyện Tư Nghĩa đạt điểm bình quân 77,2 điểm. Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân huyện đạt 80,3/100 điểm, tăng 13,62 điểm và tăng 5 bậc so với năm 2020. Qua đó đưa Tư Nghĩa xếp thứ hạng 2/13 huyện, thị xã, thành phố về cải cách hành chính. Đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của huyện trong quá trình chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Một trong những biện pháp được huyện Tư Nghĩa triển khai là gắn kết quả cải cách hành chính (chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính) với đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu, cấp phó và cán bộ, công chức, viên chức (cán bộ, công chức, viên chức) liên quan. Ðồng thời, thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, định kỳ, đột xuất công tác cải cách hành chính tại các đơn vị. Nhờ vậy, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, tạo sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp.

Huyện thực hiện niêm yết công khai danh mục, nội dung thủ tục hành chính và thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, đăng tải công khai đầy đủ danh mục thủ tục hành chính và thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên trang thông tin điện tử của huyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả thủ tục hành chính ở huyện, xã, thị trấn kịp thời, đúng hạn.

Phó Chánh Văn phòng huyện Tư Nghĩa Võ Duy Nhật Bảo cho biết, huyện đã triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản iOffice. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã đều được cấp tài khoản thư điện tử công vụ và sử dụng tài khoản này để đăng nhập phần mềm quản lý văn bản, phần mềm "một cửa" và xử lý văn bản, gửi/nhận thư trong quá trình thực hiện công việc rất thuận lợi. Hiện 100% văn bản được phát hành dưới dạng điện tử có ứng dụng chữ ký số. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử đạt 95%.

Tại bộ phận tiếp nhận giải quyết và trả thủ tục hành chính huyện Tư Nghĩa, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến giải quyết các thủ tục. Các thủ tục đều có hướng dẫn cụ thể, chi tiết thông qua hệ thống bảng điện tử có tương tác và có sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ. Bà Nguyễn Thị Liên, ở xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) chia sẻ, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn. Cán bộ phục vụ tận tình, chu đáo, tôi rất hài lòng. Năm 2021, bộ phận “một cửa” huyện Tư Nghĩa tiếp nhận 23.493 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 97%. Qua điều tra đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đạt 98%.

Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa Nguyễn Thanh Phú cho biết, thời gian tới, huyện sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với phương châm “3 không”. Đó là “không nợ thủ tục hành chính của người dân", "không nợ giải quyết đơn thư cho người dân" và "không nợ văn bản chỉ đạo của cấp trên”. Huyện Tư Nghĩa phấn đấu trong năm 2022, Chỉ số cải cách hành chính của huyện, xã đạt từ 85 điểm trở lên và nằm trong top đầu cấp huyện về cải cách hành chính của tỉnh.

Nguồn: baoquangngai.vn