Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.590

Khách Online : 17

Các Tỉnh, Thành phố

Quảng Trị: Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu phố

15:01 25/03/2019 | Lượt xem : 590

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 590
Theo kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu phố của tỉnh Quảng Trị, các đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện sắp xếp từ quý IV/2019 và hoàn thành chậm nhất vào quý I/2020. Tỉnh Quảng Trị sẽ sáp nhập 23 xã, thị trấn; trong đó 21 xã, thị trấn có cả hai tiêu chí (diện tích và dân số) đạt dưới 50% so với quy định, một xã có dân số quá thấp (dưới một nghìn người) và một xã có diện tích dưới 3km2.

Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Chính phủ.

Ðó là các đơn vị: Thị trấn Hải Lăng, các xã Hải Thành, Hải Thiện, Hải Khê (huyện Hải Lăng), các xã Triệu Vân, Triệu Thành (huyện Triệu Phong), xã Cam Thanh (huyện Cam Lộ), xã Hải Phúc (huyện Ða Krông), xã Xy và xã A Xing (huyện Hướng Hóa), các xã Gio Hòa, Gio Sơn, Vĩnh Trường, Gio Bình và Gio Thành (huyện Gio Linh), các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Nam, Vĩnh Hiền, Vĩnh Tân, Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh).
Tỉnh Quảng Trị nghiên cứu thành lập một phường mới thuộc TP. Ðông Hà trên cơ sở tách một phần diện tích, dân số của các phường: Ðông Lễ, Ðông Lương và phường 5. Sau khi thành lập thêm phường mới, TP. Ðông Hà có 10 phường, đạt tiêu chuẩn số đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố.
Như vậy đối với toàn tỉnh, tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập còn lại là 122, giảm 18 đơn vị (giảm 19 xã, tăng thêm một phường). Trong quý I và II/2019, tỉnh xem xét sắp xếp 730 thôn, khu phố có quy mô số hộ dân dưới 50% theo tiêu chuẩn quy định. Dự kiến sau sáp nhập, sẽ giảm từ 300 đến 400 thôn, khu phố; còn khoảng 650 đến 700 thôn, khu phố.
Việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố làm cho tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, sẽ giảm được số lượng cán bộ, công chức cấp xã là 378 người; giảm số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 432 người và ở thôn, khu phố khoảng 950 người. Từ đó giảm ngân sách chi trả lương, phụ cấp cho đội ngũ này; tiết kiệm được nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, việc sắp xếp các đơn vị không đơn giản, liên quan các mặt của đời sống xã hội, đến quá trình lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán ở địa phương... Vì vậy, để thực hiện thành công, tỉnh yêu cầu sự phối hợp đồng bộ, quyết tâm và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là vai trò người đứng đầu. Công tác tuyên truyền, vận động cần được đẩy mạnh để tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân. Các nội dung phải được giải quyết một cách khách quan, công tâm, dựa trên luận cứ khoa học để mang lại kết quả như mong muốn.

Nguồn: ttxvn