Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.119.323

Khách Online : 33

Tình hình triển khai tại các địa phương

Quảng Trị: Xây dựng chiến lược tầm nhìn chuyển đổi số đến năm 2030

11:00 11/11/2021 | Lượt xem : 761

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 761
Dự thảo chiến lược chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, người dân là trung tâm của chuyển đổi số, thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có cuộc họp bàn xây dựng Dự thảo chiến lược chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết: “Dự thảo chiến lược chuyển đổi số khẳng định quan điểm chuyển đổi số, hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển bền vững địa phương. Xây dựng dự thảo chiến lược chuyển đổi số xác định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, người dân là trung tâm của chuyển đổi số, thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số”.
Ông Nam cũng cho hay: “Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Bên cạnh đó, vai trò bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Xác định vai trò quan trọng của chuyển đổi số, thì cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số”.
Theo Dự thảo về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị: đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát nhằm giúp các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp căn cứ để triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị cơ bản chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh. Duy trì và từng bước nâng thứ hạng của tỉnh Quảng Trị trên Bảng xếp hạng đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) hằng năm. Một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số gồm y tế, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, du lịch, tài nguyên và môi trường, năng lượng, tài chính - ngân hàng.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn