Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.407.438

Khách Online : 40

Công tác Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Quyết định phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

13:52 08/01/2018 | Lượt xem : 1425

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1425

Tải QĐ 2948/QĐ-BNV: Tại đây