Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.767

Khách Online : 130

Công tác Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Quyết định phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

13:52 08/01/2018 | Lượt xem : 969

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 969

Tải QĐ 2948/QĐ-BNV: Tại đây