Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.687.449

Khách Online : 147

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ

08:41 01/12/2008 | Lượt xem : 3040

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3040
Về việc ban hành biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Toàn văn Quyết định