Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.111

Khách Online : 190

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ

08:42 01/12/2008 | Lượt xem : 3095

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3095
Về việc ban hành biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Toàn văn Quyết định