Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.363.801

Khách Online : 66

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụTải file đính kèm

08:35 02/12/2008 | Lượt xem : 17444

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 17444
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

Toàn văn Quyết định