Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.020.748

Khách Online : 24

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

08:36 02/12/2008 | Lượt xem : 3329

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3329
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

Toàn văn Quyết định