Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.565

Khách Online : 16

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

09:08 10/11/2008 | Lượt xem : 8258

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8258
Về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập

Toàn văn Quyết định