Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.765

Khách Online : 48

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủTải file đính kèm

09:37 12/11/2008 | Lượt xem : 8297

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8297
Về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập

Toàn văn Quyết định