Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.629

Khách Online : 29

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủTải file đính kèm

09:28 10/11/2008 | Lượt xem : 7365

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7365
Về việc bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Toàn văn Quyết định