Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.838

Khách Online : 252

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

10:11 12/11/2008 | Lượt xem : 8258

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8258
Về việc bổ sung kinh phí phụ cấp ưu đãi nghề dự trữ quốc gia năm 2008

Toàn văn Quyết định