Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.687.488

Khách Online : 122

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

10:11 12/11/2008 | Lượt xem : 8214

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8214
Về việc bổ sung kinh phí phụ cấp ưu đãi nghề dự trữ quốc gia năm 2008

Toàn văn Quyết định