Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.166.307

Khách Online : 40

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ Tải file đính kèm

09:44 12/11/2008 | Lượt xem : 7869

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7869
Về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở

Toàn văn Quyết định