Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.696.264

Khách Online : 166

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 03/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ

10:33 12/11/2008 | Lượt xem : 3056

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3056
Về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Minh Giang, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Toàn văn Quyết định