Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.687.265

Khách Online : 95

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 1582/QĐ-TTg ngày 03/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ

10:23 12/11/2008 | Lượt xem : 9319

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9319
Về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Trọng Quát, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Toàn văn Quyết định