Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.180.943

Khách Online : 22

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 08/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ

09:27 01/12/2008 | Lượt xem : 4943

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4943
Về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y - Dược thuộc đại học Thái Nguyên

Toàn văn Quyết định