Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.985.400

Khách Online : 30

Văn bản của Nhà nước

Quyết định số 2102/QĐ-BTP ngày 04/11/2008 của Bộ Tư phápTải file đính kèm

13:58 08/12/2008 | Lượt xem : 8340

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8340
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.