Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.407.372

Khách Online : 31

Công tác Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ về Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

15:32 03/01/2017 | Lượt xem : 1800

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1800

Xem toàn văn Quyết định số 4361/QĐ-BNV: Tại đây
Bảng Phụ lục Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ: Tại đây
Bảng Phụ lục Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh: Tại đây