Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.241.581

Khách Online : 02

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

SIPAS 2017 - Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

17:02 04/05/2018 | Lượt xem : 1822

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1822

Xem toàn văn Báo cáo chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2017): Tại đây