Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.738.799

Khách Online : 49

CCHC Bộ, ngành

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cho nền nông nghiệp Việt Nam

15:12 25/11/2021 | Lượt xem : 2025

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2025
Nhiều nhóm giải pháp đã được đưa ra như tăng cường nhận thức, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường đầu tư của Nhà nước, huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng tham gia phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong những năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã có chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nông nghiệp liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và phát triển khá toàn diện; xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ lan rộng cả nước là những kết quả nổi bật sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho hay, trước bối cảnh và yêu cầu mới với nhiều biến đổi như: Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn tiến rất nhanh; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ; thiên tai, dịch bệnh xuyên biên giới ngày càng phức tạp, đặc biệt là biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh và tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên toàn cầu… đòi hỏi cần tổng kết sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cần đề xuất ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để định hướng sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu và xoay quanh 3 trụ cột: “Nông nghiệp sinh thái”, “Nông thôn hiện đại”, “Nông dân thông minh” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
“Việc triển khai Nghị quyết quan trọng này giúp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nông nghiệp gắn chặt hơn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho hay.

Còn theo Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nguyễn Duy Hưng, dự thảo mới sẽ đánh giá chính xác và sát với tình hình thực tế hiện trạng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Ông Hưng cũng cho biết, tới đây sẽ đề xuất những nhóm giải pháp thực hiện, trong đó tính đến việc phát huy những kết quả và thành tựu đã đạt được cũng như xác định những yếu tố mới trong bối cảnh kinh tế thế giới với Việt Nam. Đặc biệt, sẽ xem xét tới biến đổi khí hậu; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, các tiêu chuẩn của các nước… để có những đột phá và những bước tiến mạnh mẽ hơn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian tới.

“Nhiều nhóm giải pháp đã được đưa ra như tăng cường nhận thức, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường đầu tư của Nhà nước, huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng tham gia phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chúng ta đang nói tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh thì phải tính toán để phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và coi đó là đột phá để thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp Việt Nam”, ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.

Nguồn: vietq.vn