Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.649.871

Khách Online : 40

Chính phủ điện tử

Tạo bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử

10:54 26/08/2019 | Lượt xem : 1116

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1116
Sáng ngày 22/8, Văn phòng Chính phủ và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số”. Đây là hoạt động phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và JICA trong khuôn khổ dự án "Xây dựng Nhà nước chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh".
Tại Hội thảo, các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm cụ thể về chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại Nhật Bản liên quan đến các chủ đề: “Chiến lược chính phủ số và chuyển đổi số của Nhật Bản”, “Chính phủ mở và các dịch vụ công lấy người dùng làm trung tâm”, “Hệ thống thông tin Chính phủ và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ”.
Về chiến lược từ Chính phủ điện tử tới Chính phủ số tại Nhật Bản, ông Kenji Hiramoto (Chiến lược gia trưởng, Văn phòng Chiến lược quốc gia và công nghệ thông tin và truyền thông, Ban Thư ký Nội các Nhật Bản) chia sẻ về những nỗ lực liên bộ để giảm 30% chi phí vận hành toàn diện hệ thống nhân sự và biên chế đã và đang được xúc tiến từ năm tài chính 2013; về các dự án liên quan đến tổ chức công cộng địa phương (điện toán đám mây chính quyền địa phương, giới thiệu hệ thống mã số cá nhân...). Những nội dung này đang phát triển thành tiến trình vững chắc và mở rộng sang khu vực tư nhân.
Theo ông Kenji Hiramoto, những sáng kiến này là những trường hợp nổi bật, trong tương lai sẽ được Chính phủ Nhật Bản tiếp tục nhân rộng và thực hiện liên kết dữ liệu, tích hợp dịch vụ trên toàn bộ chính quyền Trung ương và địa phương, khu vực tư nhân với mục đích hiện thực hóa Chính phủ số theo phong cách Nhật Bản.
Điểm quan trọng trong kế hoạch thực hiện Chính phủ số tại Nhật Bản là việc thúc đẩy cải cách dịch vụ hành chính bằng biện pháp liên ngành, trong đó ưu tiên số hóa, liên kết một cửa; thúc đẩy dữ liệu mở và xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu hành chính, cấu trúc nền tảng số cho tổ chức. Việc ưu tiên số hóa được tiến hành triệt để trên nguyên tắc trực tuyến hóa các thủ tục hành chính, triệt để số hóa dịch vụ hành chính sau khi thực hiện cải cách nghiệp vụ, cải cách hệ thống ở mỗi thủ tục.
Việc thúc đẩy cải cách hệ thống thông tin chính phủ vững mạnh, Nhật Bản dự tính giảm khoảng 111,8 tỷ yên chi phí vận hành hàng năm bằng những nỗ lực từ trước đến nay. Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy cải cách hệ thống thông tin Chính phủ, giảm 30% chi phí vận hành hàng năm.
Những chia sẻ của các chuyên gia Nhật Bản cũng nhấn mạnh vào quan điểm: "Chính phủ điện tử, Chính phủ số là phương tiện, lấy người dùng làm trung tâm", bởi đây là quan điểm mang tính quyết định mọi vấn đề từ xây dựng chính sách, hạ tầng công nghệ thông tin đến việc cung cấp từng dịch vụ cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.
Đánh giá cao những chia sẻ của các chuyên gia Nhật Bản, các đại biểu cũng quan tâm đến kinh nghiệm của Nhật Bản về định danh và xác thực điện tử trên môi trường mạng; kinh nghiệm hỗ trợ người dân trên môi trường trực tuyến bởi Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi lớn; về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; mô hình tham chiếu xã hội số 5.0; khung tương tác của Chính phủ; vấn đề an ninh mạng khi triển khai Chính phủ số; về chính sách dữ liệu mở...
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng thông qua Hội thảo này, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên và các thành viên, chuyên gia Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thu được kiến thức và kinh nghiệm quý báu, nâng cao hiểu biết và kỹ năng cần thiết cho quá trình tham mưu, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.
Trên cơ sở kết quả của hội thảo này, từ những thành công, thách thức, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại Nhật Bản, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành liên quan và các thành viên, chuyên gia Tổ công tác tiếp tục tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam trong thời gian tới…

Nguồn: baochinhphu.vn