Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.119.205

Khách Online : 43

Tình hình triển khai tại các địa phương

Thanh Hóa: Giảm Thời Gian Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính, Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Các Dự Án Đầu Tư

16:30 10/11/2021 | Lượt xem : 799

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 799

Sáng ngày 09/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã chủ trì Hội nghị nghe dự thảo quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Thời gian qua tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh qua đó kêu gọi được những nhà đầu tư, những dự án tốt nhất.

Tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ban, ngành đã đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, song vẫn còn nhiều vấn đề cần phải đổi mới, hoàn thiện thêm. Phải mạnh dạn nhìn thẳng vào những tồn tại mới có thể tìm ra các giải pháp khắc phục. Thực tiễn yêu cầu không chỉ bộ máy hành chính, mà từng cán bộ cũng phải nỗ lực đổi mới quy trình và phương pháp làm việc. Trên thực tế, nhiều địa phương trong nước như các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… đã đi đầu, đổi mới căn bản quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, các dự án đầu tư.

Nhiều địa phương đã tranh thủ tốt thời cơ, vận hội, thu hút rất hiệu quả các nhà đầu tư cũng như các dự án, nhất là dự án sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho sự phát triển. Tỉnh Thanh Hóa cần phấn đấu vào tốp 10 cả nước về cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư phát triển, nên yêu cầu đổi mới hơn nữa để đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và các khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư dự án là yêu cầu cấp thiết.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày 3 dự thảo quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho 3 nhóm dự án, gồm: Giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; giải quyết khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công do tỉnh quản lý và giải quyết khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh. Đây là các quy trình giải quyết công việc được xây dựng trên cơ sở tham khảo ý kiến của 17 sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, phân tích từng điều kiện cụ thể của ngành mình, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung dự thảo theo hướng tối giản thời gian giải quyết thủ tục cho các dự án.

Đối với dự thảo “Quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bổ sung thêm nội dung: Nếu dự án liên quan đến thẩm quyền của cả 3 sở (Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Xây dựng), thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện giải quyết thủ tục, tránh để chủ đầu tư phải đi từng sở giải quyết từng khâu vướng mắc như trước kia, làm tăng thời gian giải quyết thủ tục.

Về thời gian giải quyết thủ tục, các sở, ngành cần hoàn thiện trong 5 ngày làm việc, trường hợp cần sự phối hợp của các đơn vị liên quan phải hoàn thành trong 6 ngày làm việc… Trường hợp chưa đầy đủ cơ sở để giải quyết, đơn vị chủ trì phải có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ngay để tháo gỡ khó khăn kịp thời cho dự án.

Về dự thảo “Quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công do tỉnh quản lý”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu bổ sung cả đối tượng dự án có nguồn vốn ODA. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tham gia ý kiến phải đúng chức năng, nhiệm vụ, không để tình trạng xin ý kiến “lòng vòng” kéo dài thời gian, nếu phát hiện sẽ xử lý theo quy định.

Trường hợp hồ sơ thủ tục có nội dung liên quan đến nhiều sở, ngành, đơn vị, thì giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì giải quyết.

Về thời gian giải quyết, phải tách riêng trường hợp cần xin ý kiến các ngành khác hoặc không cần xin ý kiến để quy định thời gian giải quyết ngắn nhất.

Với dự thảo “Quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu bổ sung Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các huyện, thị xã, thành phố vào danh sách những đơn vị được chủ trì giải quyết thủ tục và vướng mắc cho các dự án.

Đồng chí cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ đầu tư, khi đề xuất giải quyết các thủ tục và khó khăn, vướng mắc phải nghiên cứu kỹ để gửi đúng sở, ngành đủ điều kiện giải quyết. Trong trường hợp có nhiều khó khăn, vướng mắc, vấn đề lớn, thì gửi trực tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện lại dự thảo các quy trình giải quyết thủ tục và khó khăn vướng mắc cho các nhóm dự án nói trên; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến Sở Tư pháp thẩm định, sau đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua, ban hành.

Nguồn: baothanhhoa.vn