Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.532.837

Khách Online : 29

Tình hình triển khai tại các địa phương

Thanh Hóa: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

15:38 05/01/2022 | Lượt xem : 1246

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1246

Hơn 7 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 'Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính', người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Để Chỉ thị số 13/CT-TTg mang lại hiệu quả, những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, trong đó có các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lớn, như: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát thủ tục hành chính; kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; quy định chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính... Đồng thời, ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, đốn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính, như: Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; chỉ thị về tăng cường các biện pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; quy định thực hiện “4 tăng, 2 giảm, 3 không” trong giải quyết thủ tục hành chính... Trên cơ sở kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện một cách hiệu quả.

Có mặt tại bộ phận “một cửa” xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) để giải quyết thủ tục hành chính, chị Bùi Thị Chung, thôn Minh Ngọc cho biết: “Tôi đến làm lại giấy khai sinh bị mất. Được công chức kiểm tra, xử lý hồ sơ rất nhanh rồi viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. Tôi thấy, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được rút gọn, công chức ở đây hướng dẫn nhiệt tình, không có hiện tượng nhũng nhiễu người dân”.

Thực hiện phương châm “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, xã Minh Sơn đã có nhiều đổi mới trong cải cách hành chính. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Sơn Trịnh Văn Tới cho biết: “Để phục vụ tốt công tác chuyên môn, định kỳ hằng quý, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tổ chức giao ban công tác cải cách hành chính để đánh giá kết quả thực hiện, trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cán bộ, công chức để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Hiện xã đang giải quyết 230 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, hầu hết các thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng minh bạch, đơn giản, giảm được chi phí cho tổ chức, cá nhân. Đến nay, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đều xử lý thành thạo văn bản điện tử và ký số trên môi trường mạng nên có thể ký văn bản để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân ở mọi thời điểm. Vì thế, năm 2021, xã Minh Sơn không có thủ tục hành chính nào giải quyết quá hạn”.

Xác định trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu có vai trò rất quan trọng, năm 2021, lãnh đạo TP. Thanh Hóa đã ban hành 23 văn bản (gồm 9 kế hoạch, 14 công văn) chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 6 nội dung cải cách hành chính. Phát biểu tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân TP. Thanh Hóa diễn ra vào trung tuần tháng 12/2021, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga cho biết: “Triển khai thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, các đồng chí lãnh đạo TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. Trong năm, TP. Thanh Hóa cũng đã tổ chức 17 hội nghị đối thoại, lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ phía người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vướng mắc, nhất là trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ngoài ra, hàng tháng, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Thanh Hóa đều tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, bố trí tái định cư, nộp tiền sử dụng đất, tiền phạt nộp chậm... bảo đảm việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất”. Đối với các phường, xã trên địa bàn TP. Thanh Hóa, trong năm 2021 đã ban hành 136 văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt của người đứng đầu, năm 2021, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước hạn và đúng hạn ở bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân thành phố đạt 99,81%, bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân phường, xã đạt 99,84%.

Sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu là mấu chốt tạo nên thành công trong quá trình cải cách hành chính. Nhận thức rõ điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên mọi lĩnh vực, phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của các phòng chuyên môn và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm không chồng chéo hay bỏ sót nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm của các phòng chuyên môn. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã ban hành nhiều văn bản để triển khai, thực hiện, như kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương... Để tạo bước đột phá mới về xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã yêu cầu các phòng chuyên môn đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc và giải quyết thủ tục hành chính từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử. Đối với cấp xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm và cả giai đoạn 2011 - 2030 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các kế hoạch đã ban hành đều thể hiện rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động cải cách hành chính, phân định rõ các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện... Các vướng mắc của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính giải thích và hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, trong năm 2021, trên địa bàn huyện Thạch Thành không có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính.

Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước có vai trò rất quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình cải cách hành chính. Vì vậy, người đứng đầu các cấp, các ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: baothanhhoa.vn