Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.647

Khách Online : 33

Hệ thống hành chính Nhà nước

Thành phố Cần Thơ

10:35 12/04/2012 | Lượt xem : 9271

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9271

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: 

 Số 2 Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại: 

 (080) 710162 - 710165

Fax: 

 (080) 710182

E-mail: 

 vpubndtpct@cantho.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.cantho.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thanh Sơn
 Phó Chủ tịch  Lê Hùng Dũng
 Phó Chủ tịch  Võ Thành Thống
 Phó Chủ tịch  Đào Anh Dũng
 Phó Chủ tịch  Võ Thị Hồng Ánh