Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.667

Khách Online : 29

Hệ thống hành chính Nhà nước

Thành phố Đà Nẵng

10:33 12/04/2012 | Lượt xem : 5941

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5941

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 

 Số 42, 44 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 

 (05113) 817603 - 893777 - 893999

Fax: 

 (05113) 826343 - 825321

E-mail: 

 website@danang.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.danang.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Văn Hữu Chiến
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Xuân Anh
 Phó Chủ tịch Thường trực  Võ Duy Khương
 Phó Chủ tịch  Phùng Tấn Viết
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Ngọc Tuấn