Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.602

Khách Online : 14

Hệ thống hành chính Nhà nước

Thành phố Hải Phòng

10:34 12/04/2012 | Lượt xem : 8586

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8586

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: 

 Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 

 (031) 08031274

Fax: 

 (031) 842368

E-mail: 

 ubnd@haiphong.gov.vn ; vpubnd@haiphong.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.haiphong.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Dương Anh Điền
 Phó Chủ tịch  Đan Đức Hiệp
 Phó Chủ tịch  Đỗ Trung Thoại
 Phó Chủ tịch  Lê Văn Thành
 Phó Chủ tịch  Lê Khắc Nam