Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.219

Khách Online : 186

Bản tin: Dự án "tăng cường năng lực các cơ quan chính phủ Việt Nam nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả CCHC"

Thành phố Hồ Chí Minh: Giảm 234 lãnh đạo sau khi sắp xếp lại bộ máy

15:49 07/03/2019 | Lượt xem : 455

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 455

Ngày 26/02, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ban Tổ chức Thành ủy thành phố về tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.
Theo đó, kết quả rà soát, sắp xếp, giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, đơn vị sự nghiệp của Ủy ban nhân dân thành phố như sau: Đã giảm 55 đầu mối, trong đó giảm 6 phòng thuộc sở, 1 chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương, 34 trung tâm thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận huyện, 4 trường cấp 1 và cấp 2; 10 phòng, trung tâm thuộc chi cục và các sở, ngành.
Về số lượng lãnh đạo, giảm 234 người, bao gồm 8 lãnh đạo sở và tương đương, 226 lãnh đạo cấp phòng.
Tổng số biên chế đã giảm là 1.321, trong đó có 605 công chức, 641 viên chức, 71 lao động hợp đồng, 4 cán bộ không chuyên trách tổ dân phố. Riêng Chi cục quản lý thị trường thành phố đã chuyển cho Bộ Công Thương 551 biên chế.
Về lộ trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, theo đề án Sở Tài chính đã trình cho Ủy ban nhân dân thành phố, sẽ giảm 113 đơn vị sự nghiệp công lập ở tất cả các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, văn hóa - thể thao - du lịch, y tế, khoa học- công nghệ…
Ngoài ra, theo đề án sắp xếp lại các ban quản lý dự án, thành phố Hồ Chí Minh đã giảm được 9 ban quản lý dự án.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2021 đạt tối thiểu 16% đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.
Bên cạnh đó, Sở Nội vụ thành phố cũng dự kiến một số lĩnh vực có thể giảm trong thời gian tới như sáp nhập các điểm trường và các trường có quy mô nhỏ; sắp xếp lại các nhà bảo tàng và các đoàn nghệ thuật, các ban quản lý dự án, ban bồi thường giải phóng mặt bằng, các trung tâm trực thuộc quận, huyện…Nguồn: tuoitre.vn