Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.532.882

Khách Online : 21

Tình hình triển khai tại các địa phương

Thành Phố Hồ Chí Minh: Quận Tân Bình triển khai tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”

15:31 05/01/2022 | Lượt xem : 1207

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1207

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 24/6/2021 về tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” trên địa bàn quận Tân Bình từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 với chủ đề trọng tâm: “Cam kết, Trách nhiệm và Hành động”.

Hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký thực hiện Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” từ ngày 15/11 đến 20/11/2021.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình triển khai thực hiện Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021 với 117 hồ sơ phát sinh. Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai thực hiện Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” từ ngày 15/11 đến ngày 20/11/2021; ngoài ra, có 11/15 phường đăng ký thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 với 29.471 hồ sơ phát sinh. Đối với các cơ quan, đơn vị không có thủ tục hành chính có thời gian giải quyết không quá 03 ngày thì đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của đơn vị nhằm hưởng ứng tuần lễ này của Ủy ban nhân dân quận, đảm bảo có đổi mới trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Kết quả, tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 15 phường đã giải quyết trước hạn: 823 hồ sơ/45.730 hồ sơ phát sinh.

Hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” trên địa bàn quận Tân Bình; Ủy ban nhân dân quận đảm bảo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn trong thời gian diễn ra Tháng cao điểm. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/11 -30/11/2021 tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 15 phường: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 45.730 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 45.730 hồ sơ. Trong đó: số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn: 823 hồ sơ; số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn: 44.907 hồ sơ.

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh. Hội nghị đối thoại được tổ chức với sự tham dự của 111 lượt người tham gia (trong đó có 80 doanh nghiệp). Thông qua Hội nghị, lãnh đạo quận đã nhận được 12 ý kiến phát biểu tại Hội nghị về các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do dịch bệnh. Lãnh đạo quận đã giải đáp các thắc mắc tại chỗ cho các doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo các ngành cần rà soát, khắc phục kịp thời những tồn tại, thông tin tuyên truyền về cơ chế chính sách cho doanh nghiệp được nắm rõ và ghi nhận kiến nghị, góp ý của doanh nghiệp để giải quyết và báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết.

Tổ chức Hội nghị Nhân dân trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2021 - 2025: ngày 30/11/2021, Hội nghị Nhân dân cấp quận đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện 117 khu phố trên địa bàn quận. Thông qua Hội nghị, đã tiếp nhận hơn 9 lượt ý kiến của Nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân. Tính đến ngày 29/11/2021, đã có 13/15 phường tổ chức Hội nghị nhân dân cấp phường để cung cấp thông tin về các kết quả, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Thông qua các hội nghị đã có 929 người tham dự và 123 ý kiến kiến tham dự hội nghị được ghi nhận, trong đó có 120 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của phường và 03 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của quận. Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của phường đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường trả lời và đề ra các giải pháp giải quyết trong thời gian tới. Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của quận đã được Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo quy định.

Việc thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân, đồng thời thực hiện “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) từ đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn quận Tân Bình. Kết quả, tỷ lệ hài lòng chung tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 15 phường: 64.888/65.334 lượt tỷ lệ 99,32%; bình thường: 394/65.334 lượt tỷ lệ 0,60%; không hài lòng: 52/65.334 lượt tỷ lệ 0,08%.

Tháng cao điểm thực hiện chủ năm “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” năm 2021 trên địa bàn quận được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong trạng thái “bình thường mới”, vừa kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nội dung Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” được Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện chặt chẽ, xuyên suốt, nhanh chóng, đề ra các giải pháp linh hoạt, tích cực tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Những mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị đã tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận.

Diễm Quỳnh, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình