Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.977.733

Khách Online : 44

Chính phủ điện tử

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng "Chính quyền số" - Bước chuyển mới trong cải cách hành chính

09:00 06/08/2019 | Lượt xem : 1354

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1354
Thời gian qua, thông qua nhiều giải pháp, cách làm đa dạng, TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là xây dựng hệ thống hành chính công điện tử nhằm hướng tới xây dựng “Chính quyền số”. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang bắt đầu số hóa các văn bản, tài liệu và bước đầu đạt được kết quả tích cực. 
Thành phố đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tính đến nay, đã có 375 dịch vụ công đạt tiêu chuẩn dịch vụ công mức độ 4 (sở, ban, ngành là 187 dịch vụ; quận, huyện là 188 dịch vụ). Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đang cung cấp là 1.140 dịch vụ; trong đó sở, ban, ngành là 284 dịch vụ; quận, huyện là 856 dịch vụ. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, vừa qua, thành phố đã phê duyệt và hoàn tất liên thông một cửa điện tử đối với 21 quy trình giữa sở, ban, ngành và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Ngay trong tháng 7 này, thành phố sẽ phê duyệt và hoàn tất thêm 19 quy trình liên thông một cửa điện tử, để đưa vào vận hành tổng cộng 40 quy trình. 
Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đang triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó đặc biệt là ứng dụng “giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”. Với ứng dụng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao việc và nhắc việc bất kỳ đối với các ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Thành phố tiếp tục triển khai xây dựng "Chính quyền điện tử" bảo đảm tính liên thông, đồng bộ từ cấp thành phố đến cấp cơ sở và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.
Về lộ trình xây dựng “Chính quyền số”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án số hóa của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông về thí điểm đề án số hóa của thành phố từ nay đến năm 2025. Bước đầu, sẽ số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu của thành phố. Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, đây là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng “Chính quyền số”…

Nguồn: hanoimoi.com.vn