Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.047.698

Khách Online : 88

Văn bản của Nhà nước

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hộiTải file đính kèm

09:33 01/12/2008 | Lượt xem : 9882

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9882
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Toàn văn Thông tư