Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.181.013

Khách Online : 22

Đường lối, chủ trương của Đảng

Thủ Tướng Chính phủ: Mỗi địa phương phải dám làm, dám chịu trách nhiệm

16:16 02/05/2019 | Lượt xem : 794

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 794
Chiều ngày 23/4, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng đã có cuộc làm việc với TP. Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Hoạt động này nằm trong chương trình làm việc của Tiểu ban nhằm khảo sát thực tế tại các Bộ, ngành, địa phương phục vụ việc xây dựng văn kiện kinh tế - xã hội mà Tiểu ban chủ trì là Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm. 
Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, các ý kiến phát biểu đều cho thấy, việc triển khai chiến lược 10 năm qua của các địa phương đạt kết quả tốt, khá toàn diện, đều tăng trưởng cao, cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, nhiều địa phương vượt mục tiêu. Quy mô nền kinh tế tăng lên. Cơ sở hạ tầng được cải thiện mạnh mẽ. Đời sống nhân dân được nâng cao. Trong phát triển đã chú ý đến môi trường. Một điểm chung của các địa phương là đều xã hội hóa nguồn lực mạnh mẽ, phát triển doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, còn nhiều tồn tại, bất cập trong quy hoạch phát triển, còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc, bất cập về bộ máy.  
Ghi nhận các góp ý, Thủ tướng Chính phủ nhất trí cho rằng, mục tiêu chính là con người, lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Lấy con người là trung tâm của phát triển. Tiếp tục phát triển theo 3 trụ cột là kinh tế, xã hội, môi trường. Tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ. Phát triển hạ tầng đồng bộ, liên thông, kể cả hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, hạ tầng thông minh.
Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao các ý kiến góp ý về chính sách thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực. Liên kết vùng còn bất cập, cần được giải quyết.
Đối với một số vướng mắc cụ thể mà các địa phương nêu ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ tập trung đề xuất sớm các biện pháp để giải quyết.
“Tinh thần là mỗi địa phương phải tự cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, tránh dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh. Phát triển địa phương mình để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước...

Nguồn: baochinhphu.vn