Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.741.612

Khách Online : 118

CCHC Bộ, ngành

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng Bộ Công an theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"

12:03 02/04/2019 | Lượt xem : 435

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 435
Ngày 25/3, tại Hội nghị sơ kết công tác quý I/2019; Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, cần khẩn trương ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ công an 4 cấp, phù hợp với từng cấp. Cán bộ công an phải có phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong nội bộ ngành, Bộ Công an đã chú trọng rà soát, hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, tiếp tục làm tốt công tác cấp thị thực điện tử, các loại giấy tờ khác của công dân, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Chính phủ.
Đánh giá cao việc Bộ Công an thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy với việc giảm nhiều tổng cục, đơn vị cấp cục, phòng, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây là cuộc tái cơ cấu toàn diện, mạnh mẽ và cơ bản thành công của ngành Công an, nêu tấm gương về tinh gọn bộ máy. Trong quá trình sắp xếp lại bộ máy, về cơ bản, đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và của Nhân dân; đặc biệt, là các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ trong lực lượng công an, đồng thời không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để khoảng trống, không bị chồng chéo, không để sót nhiệm vụ, nâng cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của công an các cấp.
Thủ tướng Chính phủ cho rằng, cần khẩn trương ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ công an 4 cấp, phù hợp với từng cấp. Xây dựng hệ thống chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ, thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, bảo đảm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ cương, nêu gương, hoạt động thực sự hiệu quả…

Nguồn: baochinhphu.vn