Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.689

Khách Online : 37

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Bình Thuận

10:39 12/04/2012 | Lượt xem : 6450

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6450
Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 

 Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 

 (062) 3821219

Fax: 

 (062) 3822919

E-mail: 

 vpubnd@binhthuan.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.binhthuan.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Lê Tiến Phương
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Ngọc
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Thành Tâm
 Phó Chủ tịch  Huỳnh Thanh Cảnh