Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.671

Khách Online : 31

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Cà Mau

10:36 12/04/2012 | Lượt xem : 9630

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9630

 

Ủy ban nhân dân Tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 

 Số 02 đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 

 (0780) 831352

Fax: 

 (0780) 833343

E-mail: 

 ubndt@camau.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.camau.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Phạm Thành Tươi
 Phó Chủ tịch  Dương Tiến Dũng
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Tiến Hải
 Phó Chủ tịch  Lê Dũng