Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.672

Khách Online : 31

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Cao Bằng

10:38 12/04/2012 | Lượt xem : 9561

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9561

 

Ủy ban nhân dân Tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 

 Số 11 đường Hoàng Đình Giong, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 

 (0263) 852139

Fax: 

 (0263) 852866

E-mail: 

 vpubndtcb@gmail.com

Địa chỉ Website: 

 http://www.caobang.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch  Nguyễn Hoàng Anh
 Phó Chủ tịch  Lý Hải Hầu
 Phó Chủ tịch  Đàm Văn Eng
 Phó Chủ tịch  Trần Hùng