Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.574

Khách Online : 18

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Gia Lai

10:32 12/04/2012 | Lượt xem : 8911

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8911
Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 

 Số 01 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 

 (059) 3824404

Fax: 

 (059) 3824711

E-mail: 

 gialai@ubgialai.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.ubgialai.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Phạm Thế Dũng
 Phó Chủ tịch  Măng Đung
 Phó Chủ tịch  Đào Xuân Liên
 Phó Chủ tịch  Phùng Ngọc Mỹ
 Phó Chủ tịch  Hoàng Công Lự