Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.620

Khách Online : 23

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Hà Giang

10:29 12/04/2012 | Lượt xem : 9274

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9274

 

Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: 

 Số 517 đường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 

 (0219) 3866204 - 3866316

Fax: 

 (0219) 3866420

E-mail: 

 

Địa chỉ Website: 

 http://www.hagiang.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Đàm Văn Bông
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Văn Sơn
 Phó Chủ tịch  Sèn Chỉn Ly
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Minh Tiến